اردوی سورتمه

روز های شاد نوجوانی و اردو های متنوع

 سورتمه دربند یکی از بهترین جاذبه های گردشگری در شهر تهران است  از این رو در راستای افزایش شور ونشاط در مدرسه اقدام به برگزاری اردوی سورتمه برای دانش آموزان مقطع متوسطه کردیم 

 گزارش تصویری از این برنامه را در زیر ببینید 

گزارش تصویری