جلسه راهنمای هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی راهنمایی برای ورود به مسیر موفقیت

دانش اموزان بعد از گذراندن دوره ابتدایی و سه سال راهنمایی بر اساس نظام اموزش و پرورش موظف به انتخاب رشته برای ادامه تحصیل و گذراندن دوران دبیرستان هستند و هدایت تحصیلی نهم به منظور کمک و راهنمایی و ایجاد زمینه ای مناسب برای انتخاب بهترین رشته با توجه به شرایط دانش آموز صورت می پذیرد. از اینرو در جهت هدایت صحیح دانش اموزان دوره متوسطه جلسه هدایت تحصیلی برگزار شد

سخنران مدعو این برنامه  آقای دکتر بابایی  مدیریت دبیرستان مفید بودند که به تفصیل در مورد رشته های تحصیلی با دانش آموزان و اولیای آنها صحبت کردند