جشن عبادت پایه نهم

جشن عبادت دانش آموزان پایه نهم در متوسطه اول برگزار شد

 

 احکام شرعی همگی، متناسب با توانایی ها و قابلیت‌ های انسان وضع شده است، وجود قابلیت‌های انسانی با رسیدن به مرز بلوغ و به تبع آن تشریع سن تکلیف در حقیقت زمینه ساز رسیدن به اهداف متعالی خلقت است نه ظلم و سختی انداختن بندگان.

جشن تکلیف یعنی ادای فرائض دینی، عمل به قرآن، خواندن نماز و راه و رسم زندگی را بصورت درست ادا کردن، جشن تکلیف عید بندگی و عبودیت است که بهترین راه و فرصت برای جوانان است.

در پایان برنامه هم هدایایی به رسم یادبود به دانش آموزان اهدا گردید و سپس با  پذیرایی برنامه به پایان رسید

گزارش تصویری