لیزر تگ پرواز

دانش آموزان در روز چهارشنبه 30 آبان ماه به اردوی تفریحی لیزر تگ پرواز رفتند

در روز چهارشنبه 30 آبان ماه دانش آموزان برای استراحت و تفریح به لیزر تگ پرواز رفتند و از امکانات تفریحی آن جا مانند ورزش های سالنی همانند ایرهاکی و لیزر تگ استفاده کردند.

گزارش تصویری