نفرات برتر آزمون مبتکران

نفرات برتر آزمون مبتکران مشخص شد.

برگزیدگان آزمون مبتکران به شرح زیراست :

 

 

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

کلاس هفتم

علی سینا خالقی پور

آرمان فرنژاد

حسام رسول پور

کلاس هشتم

امیرمحمد عمونبی

آرین صاحب جمعی

آبتین کارگزار

کلاس نهم

علیرضا شهبازی

امیرمهدی روانپور

آرین لطفی

 

امیدواریم با سعی و تلاش روزافزون دانش آموزان شاهد موفقیت همه روزه ی این عزیزان باشیم.