نفرات برتر آزمون مبتکران

نفرات برتر آزمون مبتکران مشخص شد.

 

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

 

کلاس هفتم

 

علی سینا خالقی پور

 

آرمان فرنژاد

 

حسام رسول پور

 

کلاس هشتم

 

آرین صاحب جمعی

 

آبتین کارگزار

 

 امیرمحمد عمونبی

 

کلاس نهم

 

علی صابری

 

امیرمهدی روانپور

 

بنیامین ورزغی