بازگشایی مدرسه

با نام و یاد خدا سال تحصیلی 98-1397 را آغاز کردیم

برنامه بازگشایی متوسطه پسرانه در روز 97/7/1 با نام و یاد خدا آغاز شد. سپس آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گشت و سرود ملی پخش شد. پس از آن ورزش صبحگاهی دانش آموزان با هدف کسب نشاط و شادابی انجام شد. سپس مدیریت متوسطه سخنرانی کردند و دانش آموزان نیز برنامه هایی اجرا کردند. پس از آن با انداختن عکس یادبود، دانش آموزان در پناه قرآن به کلاس درس رفتند.